Blogi

Vanuli ry sai tärkeän lahjoituksen

Vammais-,nuoriso-ja liikuntayhdistysten yhteistyöjärjestö Vanuli ry on saanut Tuomirantaan merkittävän lahjoituksen.

Arto Niemelä lahjoitti ympäristön hoitamiseen avuksi monikäyttöisen raivausahakursseja. Näin saadaan Tuomirannan hehtaarin tontti laajemmin käyttöön.

Kuvassa Arto esittelee sahan käyttöä ympäristön hoidon vastuuhenkilö Anne Ruotsalaiselle

Vanulin Jäsenkysely 2021

VANULIN JÄSENYHDISTYSKYSELY 2021

Kevään 2021 aikana toteutettiin ensimmäinen ”virallinen” jäsenyhdistyskysely Vanulin jäsenyhdistyksille. Kyselyssä pyrittiin kartoittamaan jäsenyhdistysten kokemuksia ja toiveita yhdistyksen toiminnan suhteen. Kyselyn toteutti työryhmä Eila Huusko, Tuija Sariola ja Eija Ryhänen. Kyselyyn vastasi 13 jäsenyhdistystä 23:sta. Tässä vaiheessa jää arvoitukseksi, mitä viestiä olisi ollut saatavana niiltä yhdistyksiltä, joilta vastausta ei tullut. Mutta toivottavasti myöhemmissä mahdollisissa kyselyissä saamme lisävalaistusta, ja aina voivat jäsenyhdistykset lähettää ajatuksiaan hallitukselle.

Kyselyn vastauksissa painottui vahvasti Vanulin toiminnan aikoinaan synnyttänyt lähtökohta: Tuomiranta, sen käyttö ja hoitaminen. Useissa vastauksissa tämä katsottiin edelleen Vanulin keskeisimmäksi tehtäväksi. Onhan muita jäsenyhdistysten tarpeita palvelemaan saatu Yhdistystalo Vakka työntekijöineen. Toinen tärkeä ulottuvuus vastauksissa on yhdistysten keskinäinen yhteistyö. Siinä on hallitukselle haastetta. Muutakin mielenkiintoista antia kysely tuotti. Pohditaan yhdessä näitä asioita.

Kyselyn tulokset ovat jäsenyhdistysten ja muidenkin nähtävänä seuraavassa. Eräs asia voitaneen tässäkin jo ilolla ja kiitollisuudella todeta. Vanulin tähänastista toimintaa ovat vastaajat arvostaneet asteikolla 0-5 mitaten arvosanalla 4,23. Siis lähellä kouluarvosanaa 8,5!

Yhdistyksen vuosikokouksen 27.5. avaussanat

AVAUSSANAT

Vanulin vuosikokous 27.5.2021

Vanha sananlasku toteaa:

”Kulta koetellaan tulessa, ihmismieli koettelemuksissa”

Hyvät ystävät!

Olemme eläneet haastavia ja samalla puhuttelevia aikoja koronakriisin keskellä. Se on koetellut meitä kaikkia suurvalloista aina yksittäisiin perheisiin ja ihmisiin asti. Omat vaikutuksensa sillä ovat olleet yhdistystoimintaankin.

Runsas vuosi sitten suomalainen yhteiskunta ryhtyi hoitamaan tätä haastetta melkoisen yksituumaisesti ja myös – kansainvälisestikin verraten – kiitettävällä menestyksellä. Merkittävää on ollut, että kansalaiset ovat pääosin tunteneet henkilökohtaisen vastuunsa kriisin yhteisessä hoitamisessa. Menestys olisi voinut olla parempikin, mikäli mm. poliittiset ryhmäkuntaedut ja vastaavat sooloilut eivät olisi nousseet hajottamaan valtionjohdon mahdollisuuksia keskittyä kriisin hoitoon. Hallituskin oli hajota keskellä tätä kansainvälistä koettelemusta.

Tätä opettavaista taustaa vasten meidän on hyvä peilata myös yhteisen yrityksemme Vanuli ry:n toimintaedellytyksiä ja yhteistyökykyä tulevaisuuden haasteiden edessä. Vapaaehtoisuuteen perustuvassa yhdistystoiminnassa yleensäkin yhteinen päämäärä, hyvä yhteistyön henki ja sutjakka asioiden hoitaminen ovat toimivan ja menestyvän yhdistystyön perusasioita. Ei kukaan vapaaehtoisesti hakeudu toimintaan, jossa vallitsee nurja keskinäisen taistelun ilmapiiri tai jossa koetetaan parhaan kyvyn mukaan kampittaa toisia kuten eduskunnassa ikään.

Vanuli ry on yli kahdenkymmenen erilaisen yhdistyksen yhteistyöfoorumi, joten lähtökohdat erilaisille mielipiteille, toimintatavoille ja tavoitteille ovat valmiiksi olemassa. Erilaisuus voi olla rikkaus tai sitten riidoille otollista maaperää.

Yhdistyksellämme on käytettävissä laaja kokemusosaaminen ja mittavat taustaverkostot. Haasteenamme on taito hyödyntää tuo moninaisuus yhteiseksi rikkaudeksi ja voimavaraksi. Se edellyttää rohkeutta tuoda erilaisia ideoita tai näkemyksiä esille ja niiden kunnioittavaa kuulemista, sen jälkeen yhteisen toimintalinja löytämistä ja sen mukaan toimimista, motivoituneina ja edelleen innostuneina, hyvillä mielin.

Tähän kaikkeen tarvitaan paljon muun lisäksi arvokkainta, mitä meillä on: aikaa.

Kiitän kaikkia, jotka tähän asti ovat Vanulin ja sen jäsenyhdistysten hyväksi antaneet lahjojaan sekä aikaansa, ja samalla niitä, jotka ovat jatkossa siihen valmiita.

Meillä on nimittäin edessämme jonkinasteinen koettelemus ja uhka. Seurakuntayhtymä on asettanut Tuomirannan tulevaisuuden kyseenalaiseksi.

Vanuli ry:llä on voimassa oleva vuokrasopimus vuoteen 2025 ja siitä koetamme pitää kiinni. Tänne olemme panostaneet varoja ja työtä ainakin 100 000 euron edestä. Yllätyksiä

voi tulla jo ennen tuota vuotta, ja siihen asti selviäminenkin vaatii paljon. Mutta viimeistään silloin täytyy olla ratkaisut tehtynä jatkon osalta. Mitä ne ovat ja miten yksituumaisesti niihin pystymme tarttumaan – siinä on meille iso haaste ja haluan tuoda sen jo nyt yhteiseen pohdintaan.

Näillä sanoilla avaan Vanuli ry:n vuosikokouksen Armon vuonna 2021.

Osmo Turkki, puheenjohtaja

Tuomiranta odottaa käyttäjiään tänäkin kesänä!

TUOMIRANTA ODOTTAA KÄYTTÄJIÄÄN TÄNÄKIN KESÄNÄ!

Kuluvan vuoden 2020 yllätyksiin kuului koronaepidemian tuhoisa leviäminen ympäri koko maapallon. Se osui myös Suomeen eikä Vanulin toimintakaan siltä ole säästynyt. Onneksi ongelmamme ovat rajautuneet lähinnä toimintojen supistumisiin ja peruuntumisiin. Niinpä melkein kaikki huhti- ja toukokuulle tehdyt varaukset Tuomirantaankin peruuntuivat.
Maamme hallituksen ripeiden toimien ja kansalaisten hyvän yhteistoiminnan vuoksi epidemia on saatu ainakin toistaiseksi laantumaan. Jo kesäkuussa Tuomirannankin kokoontumiset ovat lisääntyneet. Lämpimät kesäsäätkin ovat suosineet toimintaa. Tapahtumia varten on laadittu erityiset koronaohjeet mahdollisten riskien minimoimiseksi.
Tuomiranta toivottaakin jäsenyhdistykset ja muut hyvää kesänviettopaikkaa tarvitsevat tervetulleiksi Tuomirantaan entisin periaattein ja käyttöohjein. Jäsenyhdistyksille käyttö on maksutonta, muiden kohdalla alle viiden tunnin käyttövuoro kustantaa 40 € (saunan kanssa 60 €). Vuorokausihinta on 80 € sisältäen saunan käyttöoikeuden. Edullinen hinta perustuu siihen, että käyttäjät omatoimisesti hoitavat myös paikan jälkisiivouksen ja -järjestelyn.
Saunaan on tehty uudet lauteet jo aikansa palvelleiden tilalle. Talkooryhmä Jouni Määttänen, Vesa Yrjänä ja allekirjoittanut saivat vihdoin 22.-23.6. pitkään lykkääntyneen projektin tehtyä. Toivomme, että tämä entisestään lisää saunomismukavuutta!
Uusi muurinpohjalettujen paistosysteemi on hankittu ja muitakin viime kesän menetyksiä on korvattu. Naapurimme Taito lahjoitti myös uuden puutarhapöydän ja neljä tuolia. Lottaperinneyhdistyksen lahjoitus tekee mahdolliseksi myös kahden ison pöydän ja neljän penkin saamisen palvelemaan erityisesti ulkona tapahtuvaa tarjoilua – tämä projekti on loppusilausta vaille valmiina!
Erityisesti nyt helteiden aikana Tuomirannassa on käynyt satunnaisia uintiporukoita. Sellaiset pikakäynnit ovat ilman muuta mahdollisia, mutta niistä edellytetään etukäteisilmoitus Tuomirannan isännälle. Tämä on monesta syystä kaikkien osapuolten etu. Tuomirannan sinänsä hyvä uimaranta ei ole yleinen uimapaikka vaan se on luonteeltaan yksityisaluetta.
Toivon erityisesti Vanulin jäsenyhdistysten rohkeasti saapuvan käyttämään yhteistä kesäkotiamme niin virkistystapatumiin kuin muihinkin kokouksiin! Vanhaan tapaan vain yhteys Tuomirannan isäntään (puh. 044 064 2704) niin katsotaan vapaita aikoja! Myös yhteisvastuullisiin ruohonleikkuuvuoroihin voi ilmoittautua samaan numeroon. Uudessa varastossa sijaitseva päältä ajettava ruohonleikkuri on kätevästi käytettävissä ja tarpeellinen opastus annetaan!
Tervetuloa!
Osmo Turkki, Tuomirannan isäntä​​

Vanuli ry vuosikokokous 2.6. 2020 avajaissanat

Vanuli ry:n vuosikokous 2.6.2020
AVAJAISSANAT
Hyvät jäsenyhdistysten edustajat!
On jälleen aika kiittää teitä ja teidän välityksellänne kaikkia yhteisen yhdistyksemme ylläpitämiseen osallistuneita. Tämä kiitos kohdistuu niin hallinnon vastuunkantajiin kuin lukuisiin talkoolaisiin sekä moniin toimintaa tukeneisiin. Toukokuussa tuli viisi työntäyteistä vuotta täyteen. Sellaisella viisivuotiaan tormakkuudella voimme edelleen ympärillemme ja eteenpäin katsella.
Jo Vanulin hallituksen kokouksessa 18.5. totesin, että oli Luojamme hyvää johdatusta, että tälle vuodelle ei suunniteltu mitään uutta suurempaa rakennus- tai muuta projektia. Sellaisen toteuttaminen koronaepidemian ongelmien keskellä ei olisi ollut helppoa. Mahdollisuuksien mukaan koetetaan pienempiä parannuksia tehdä Tuomirannassa.
Joku on hieman paheksunut sitä, että Vanulissa puhutaan niin paljon Tuomirannasta, vaikka säännöissä puhutaan monenlaisista muistakin toimintamahdollisuuksista.
Luemmehan sieltä, että ”yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäseninään toimivien yhdistysten ja yhteisöjen toimintaa sekä tukea niihin kuuluvien ihmisten täysivaltaista osallistumista sekä mahdollisuuksia yhdenvertaiseen ja täysivaltaiseen elämään yhteiskunnassa. Yhdistys tukee heidän oikeuksiaan sekä kehittää heidän mahdollisuuksiaan yhdessä toimimiseen”
Tässä on paikallaan hieman kirkastaa tilannekuvaa, sillä syitä nykyiseen tilanteeseen on nähdäkseni ainakin kaksi.
Ensinnäkin se, että Vanuli ry:n toiminta syntyi eteen tulleesta mahdollisuudesta saada yhdistyksille, erityisesti hyvin heikossa asemassa oleville vammaisyhdistyksille, oma kokoontumis- ja virkistystapahtumien tukikohta. Sellaistahan oli vuosia koetettu hankkia.
Tämä tavoite on nähdäkseni vähintään kohtalaisesti saavutettu, kun Tuomiranta on saatu itsenäisesti toimivaksi yksiköksi.
Toisekseen on todettava, että muitakaan säännöissä mainittuja toiminnan ja yhteistyön tavoitteita ei ole unohdettu. Toteutustavaksi tosin avautui hieman toinen tie, kuin Vanulin varaan rakentuva toiminta.
Vanulin jäsenyhdistykset olivat voimallisesti mukana suunnittelemassa ja kehittämässä Ylä-Savon Vakan ja sen Yhdistystalon toimintaa. Kun se viime vuonna saatiin tehokkaaseen toimintaa, siinä ovat runsain määrin ja näkyvällä tavalla toteutuneet Vanulin säännöissä määritellyt tavoitteet. On aihetta iloita näiden tavoitteiden toteutumista.
Vaikka Vanuli ei hallinnoi Yhdistystaloa, niin Yhdistystalo toimii myös Vanulin jäsenyhdistyksille toiminta- ja kohtaamispaikkana, se ohjaa ja neuvoo jäsenyhteisöjään näiden toimintaan ja yhteistoimintaan liittyvissä asioissa, toimii asiantuntija-, kehittämis-, hanke- ja yhteistoimintaorganisaationa, tuottaa ohjaus- ja neuvontapalveluja, harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa jne., kuten Vanulin säännöissä on tavoitteeksi asetettu.
Kaikkea ei tarvitse tehdä itse eikä Vanulilla olisi sellaiseen resurssejakaan. Nyt kaksi päätoimista työntekijää on Vakan puitteissa hoitamassa edellä mainittuja asioista. Tämä ei ole pois Vanulilta, päinvastoin. Yhteistyössä on voimaa eikä päällekkäistä toimintaa kannata järjestää.
Tärkeää nähdäkseni on, että jatkossakin Vanuli huolehtii siitä, mikä on sen spesialiteetiksi muodostunut. Se tarjoaa jäsenyhdistyksille kesätoimintapaikan ja virkistysmahdollisuuksia, joita ei Vakan puitteissa ole tarjolla. Ja vaikka Vakan kautta on syntynyt laajoja yhteyksiä moniin yhdistystoimijoihin ja viranomaistahoihin vammais- ja kansanterveystyön ulkopuolellakin, Vanulilla on oma spesiaalikenttänsä. Vanulissa vammaisten kenttä kohtaa nuoriso- ja liikuntajärjestöt. Siinä on tarjolla mahtavia, vielä käyttämättömiä, koko yhteiskuntaa eheyttäviä synergiaetuja. Mitä sitä kautta on kehitettävissä, sen tulevaisuus näyttää. Kenttä on sielläkin päin lähes rajaton. Toteutukset on kuitenkin aina tehtävä resurssien puitteissa.
Näillä sanoin haluan avata tämän Vanuli ry:n vuosikokouksen koronavuonna 2020. Kokous on valmistelu ja toteutuu hieman normaaleista hallintokoreografioita poikkeavalla tavalla, mutta joustavuus on eräs elävän organisaation tunnusmerkki. Toivottavasti Vanulin toiminta on elävää menoa seuraavatkin viisi vuotta!
Osmo Turkki
Vanuli ry:n puheenjohtaja

Syystalkoot Tuomirannassa 12.10 klo 10-13

Tervetuloa mukaan Tuomirannan syystalkoisiin!
​​​

Tuomiranta on jälleen ollut kauniin kesäkauden ahkerassa käytössä ja siinä ohessa talkootöinä on valmistunut kuvassa oleva uusi varastorakennuskin!

Nyt on aika valmistella paikat talvikuntoon. Kutsummekin perinteiseen tapaan kaikki Vanuli ry:n jäsenyhdistykset ja muut Tuomirannan ystävät mukaan syystalkoisiin, joissa varmaan jokaiselle on jotain hommaa tarjolla. Työn ja talkootarjoilujen ääressä saamme ajantasaista tietoa Tuomirannasta, voimme vaihtaa kuulumisia ja parantaa maailmaa! – Toivomme sopivaa säätä, joka tapauksessa varusteet sään mukaan.

Tarjolla on lehtien haravointia ja lehtikasojen kuljetusta, pusikkojen raivaamista, polttopuiden tekoa ja kärräämistä, ruohon leikkuutta, paikkojen yleistä siistimistä, ehkä kokon polttoa ja hieman muutakin siivousta sen mukaan kuin sää sallii. Työvälineitä on jonkin verran Tuomirannassakin, mutta oman kirveen, vesurin tai haravan voi ottaa mukaan – ja varmaan työrukkaset ovat tarpeen.

Jos jollakin on mahdollisuus ottaa kottikärry tai raivaussaha/trimmeri mukaan, se olisi erinomainen asia.

Tapaamme samalla Tuomirannan uuden emännän Vienon, joka yhdessä Tuomon kanssa pitää huolen, että energiatappiot eivät muodostu suuriksi ahkerimmillekaan talkoolaisille. Paikalle voi tulla ilman ennakkoilmoittautumista, mutta tarjoilujen mitoituksen vuoksi olisi hyvä, jos ilmoittaisitte tulijoiden määrän ja mahdolliset ruoka-ainerajoitukset tiistaihin 9.10. mennessä Vanulin sihteerille Eila Huuskolle, p. 044 559 2210 (tekstiviestikin riittää). Lisätietoa talkoista saa tarvittaessa esim. allekirjoittaneelta Tuomirannan isännältä

Mukaan voi tulla siinäkin tapauksessa, että ei pysty paljonkaan hommia tekemään – hyvä seura ja kannustusjoukot ovat aina tarpeen!

Mukavaa syksyä toivottaen
Peltosalmella 1.10.2019

Osmo Turkki
Tuomirannan isäntä p. 044 -064 2704

Ajankohtaista Vanulissa syksyllä 2019

Uutta Tuomirannassa

Kuluva vuosi 2019 on Tuomirannassa sujunut pääosin vakiintuneeseen tapaan kävijäryhmien osalta. Kesä -elokuussa on eri ryhmiä ja tilaisuuksia kirjattu yhteensä 48 (kesällä 2018 49) ja niihin osallistuneita on ollut 691 (651). Jälleen muutamien ryhmien kohdalta on tilastotiedot jääneet saamatta, mutta luvut antavat suurin piirtein kuvaa tasosta, jolle käyttö on vakiintunut. Huomattavaa on, että mitään erityistä mainostusta ei Tuomiranta ole tarvinnut, ja silti ulkopuolisten ryhmien määrä on kasvanut.
Kesän aikana saatiin toteutettua myös merkittävä uudisrakennus. Tuomiranta sai varastorakennuksen, johon tulevaisuudessa voidaan sijoittaa rakennusten ja ympäristön huollossa tarvittava kalusto päältä ajettavaa ruohonleikkuria myöten. Enää ruohonleikkuria ei tarvitse kuljettaa paikalle pitkien matkojen takaa. Tulevaisuudessa toivomme, että mahdollisimman monet vakiojäsenistämme opettelevat sen käytön niin, että ruohonleikkuuvuorot onnistuvat sujuvasti. Varasto mahdollistaa myös välineistön monipuolistamisen.
Varastolla on olennainen merkitys myös kajakkien ym. vesillä liikkumisvälineiden talvisäilytyksessä ja tietysti myös muiden harrastusvälineiden pitopaikkana. Sinne toivottavasti saadaan koottua myös talkoissa tarvittavaa välineistöä, haravia, viikatteita yms. lisää – lahjoituksia otetaan vastaan! Varaston saamisen jälkeen Tuomirannassa ovat kaikki peruselementit rakennusten osalta saatu valmiiksi niin, että ne muodostavat toiminnallisesti itsenäisen kokonaisuuden.
Laajempia suunnitelmia tulevaisuuden varalle Tuomirannassa toki on, mutta nyt voi välillä ehkä vähän hengähtää ja keskittyä toiminnan laadun kehittämiseen. Eräs siihen liittyvä haaste on vierailijaryhmiä palvelevan ohjatun liikunnan kehittäminen ja muidenkin palvelujen tarjoaminen.
Kaikki edellä kuvattu on toteutunut vain aktiivisten talkoolaisten turvin ja heidän panoksensa on jatkossakin ratkaisevan tärkeä. Tässä on paikallaan lausua suuret kiitokset varastorakennuksen talkoisiin osallistuneille sekä samalla myös kaikille muille kevät- ja syystalkoisiin, ruohonleikkuuseen ja muihin aktiviteetteihin osallistuneille! Kiitokset myös terveydellisistä syistä Tuomirannan emännän tehtävästä väistyvälle Kaisulle ja voimia sekä terveyttä uudelle emännälle Vienolle! Toivottavasti jatkossa yhä useampi huomaa, että merkittävintä, mielekkäintä ja palkitsevinta eläkepäivien käyttöä on kulkeminen palvelun poluilla!

Vammaisyhdistyksille vihdoin myös oma Yhdistystalo!
Runsaan vuosikymmenen ajan on Iisalmen vammaisneuvostossa tehty työtä oman kokoontumistilan saamiseksi – nyt se on toteutunut! Kevättalvella saatiin tieto, että STEA:lta saadaan kolmivuotinen rahoitus Yhdistystalon vuokraamiseen ja lisäksi kahden järjestötyöntekijän palkkaamiseen! Käynnistyi Ylä-Savon Vakka-hanke! Voimme olla ylpeitä siitä, että Vanulin jäsenyhdistys Pohjois-Savon Muisti ry on hankkeen vastuuyhdistyksenä ja em. yhdistyksen toiminnanjohtaja Eija Rytkönen – Vanulin hallituksen jäsen – toimii hankkeen energisenä vetäjänä.
Yhdistystalo sijaitsee keskeisellä paikalla Iisalmessa, torin kulmassa, Raatihuoneen vieressä, osoitteessa Pohjolankatu 4. Jatkossa toivottavasti siitä tulee myös Vanulin ja sen jäsenyhdistysten ahkerasti käyttämä paikka. On sitten Tuomirannan ”kesäasunnon” lisäksi ”kaupunkiasunto” toimintojen tukikohtana!

Osmo Turkki
Vanulin pj

15.5.2019 vuosikokouksen avauspuhe

VUOSIKOKOUKSEN AVAUS 15.5.2019
Hyvät Vanuli ry:n jäsenyhdistysten edustajat, rakkaat yhteistyökumppanit!
Hetken kuluttua asetetaan Vanuli ry:n toinen täysi toimintavuosi teidän arvioitavaksenne. On paikallaan lausua sydämelliset kiitokset kaikille niille tahoille ja uutterille talkoolaisille, jotka tuon menestyksellisen toimintavuoden aikana ovat olleet ylläpitämässä ja kehittämässä yhteistä kesäkotiamme Tuomirantaa. Sen rannalle on ilmestynyt upea laituri, joka hakee vertaistaan lähiseudulla. Ja vielä tärkeämpiä ovat olleet ne voimaannuttavat yhdessäolon hetket, joita Tuomirannassa olemme saaneet viettää. On saunottu, uitu, veneilty, istuttu ongella, heitetty frisbiikiekkoja, kaadettu mölkkyjä, paljon muuta.
Voisi sanoa, että hankkeeseen kohdistuneet tavoitteet on jo tässä vaiheessa hienosti toteutuneet. Iisalmen vammaisyhdistyksillä on oma kesäpaikka. Samoin mukana olevilla nuoriso- ja liikuntayhdistyksillä. Ja myös monet ulkopuoliset tahot ovat Tuomirannasta löytäneet viihtyisän juhla- ja kokoontumispaikan.
Yhteisvoimin, täysin vapaaehtoistoiminnan varassa on Tuomirantaa kehitetty ja pidetty kunnossa. Sadoissa ovat laskettavissa ne työtunnit, joita viime vuonnakin on käytetty niin rakennusurakoihin, ruohonleikkuuseen, kevät- ja syystalkoisiin, lukuisiin huolto- ja korjaustöihin. Syytä ei ole unohtaa myöskään välttämätöntä hallituksen panosta kaiken tämän taustavoimana. Harvemmassa yhdistyksessä hallitus kokoontuu vuoden aikana kahdeksan kertaa.
Emme vielä ole kuitenkaan lopettaneet. Tänä vuonna tavoitteena on mm. saada rakennettua pihavarasto ruohonleikkuria ja muuta kalustoa varten. Sitä tarvitaan myös kajakkien talvivarastopaikkana. Eivätkä mahdollisuudet lopu siihenkään, toivottavasti eivät ideat eikä intokaan. Yhteistyö on näyttänyt voimansa, eikä sitä voimaa ole syytä heittää hukkaan vastaisuudessakaan.
Alkanut vuosi avasi aivan uusia mahdollisuuksia. Vanuli ja sen vammaisyhdistykset ovat saaneet leirikeskuksen lisäksi myös kaupunkiasunnon, tämän aivan Iisalmen sydämessä olevan Yhdistystalo Vakan. Eräs jäsenyhdistyksistämme, Pohjois-Savon Muisti ry, isännöi tämän taustalla olevaa STEA-hanketta, mutta tässäkin saamme kaikki olla mukana. Toivottavasti tässä Yhdistystalossa avautuvat mahdollisuudet otetaan aktiiviseen käyttöön, kuten tehtiin Tuomirannassa. Nämäkään mahdollisuudet eivät rajoitu vain tiloihin ja niiden käyttöön. ”Operaatio Vakan” tarkoituksena on voimaannuttaa kaikki Iisalmelaiset vammaisyhdistykset, heikoimmista alkaen, uuteen kukoistukseen.
Sitä varten haluaisin viitata erääseen anekdootiin.
Anekdootti kertoo saksalaisen museon saamasta muumiolahjoituksesta. Paikalliset asiantuntijat eivät pystyneet selvittämään muumion ikää. Paikalle kutsuttiin suomalainen vakuutusyhtiön lääkäri. Tämä tutki muumiosta otettuja kuvia ja totesi: ”Kyseessä on 43-vuotias mies. Hän on terve ja työkykyinen”.
Vaikka en mielellään jaakaan aivan vakuutuslääkärien optimismia, niin rohkaisisin kaikkia niitä, joiden mielestä yhdistyksen toiminta tuntuu ihan kuolleelta ja suorastaan muumioituneelta. Vakan työntekijöiden avulla etsittäköön yhdistyksissä uutta energiaa ja sitkeästi pyrittäköön tukemaan toinen toisiamme vammojemme ja vaivojemme keskellä. Heräsihän jo tuomittu Tuomirantakin uuteen elämään.
Vanulissa mukana olevat nuoret ja liikuntayhdistykset ovat aivan mahtava mahdollisuus.
Näillä ajatuksilla toivotan teidät tervetulleeksi Vanuli ry:n vuosikokoukseen ja avaan kokouuksen.
Osmo Turkki, pj