Vanulin Jäsenkysely 2021

VANULIN JÄSENYHDISTYSKYSELY 2021

Kevään 2021 aikana toteutettiin ensimmäinen ”virallinen” jäsenyhdistyskysely Vanulin jäsenyhdistyksille. Kyselyssä pyrittiin kartoittamaan jäsenyhdistysten kokemuksia ja toiveita yhdistyksen toiminnan suhteen. Kyselyn toteutti työryhmä Eila Huusko, Tuija Sariola ja Eija Ryhänen. Kyselyyn vastasi 13 jäsenyhdistystä 23:sta. Tässä vaiheessa jää arvoitukseksi, mitä viestiä olisi ollut saatavana niiltä yhdistyksiltä, joilta vastausta ei tullut. Mutta toivottavasti myöhemmissä mahdollisissa kyselyissä saamme lisävalaistusta, ja aina voivat jäsenyhdistykset lähettää ajatuksiaan hallitukselle.

Kyselyn vastauksissa painottui vahvasti Vanulin toiminnan aikoinaan synnyttänyt lähtökohta: Tuomiranta, sen käyttö ja hoitaminen. Useissa vastauksissa tämä katsottiin edelleen Vanulin keskeisimmäksi tehtäväksi. Onhan muita jäsenyhdistysten tarpeita palvelemaan saatu Yhdistystalo Vakka työntekijöineen. Toinen tärkeä ulottuvuus vastauksissa on yhdistysten keskinäinen yhteistyö. Siinä on hallitukselle haastetta. Muutakin mielenkiintoista antia kysely tuotti. Pohditaan yhdessä näitä asioita.

Kyselyn tulokset ovat jäsenyhdistysten ja muidenkin nähtävänä seuraavassa. Eräs asia voitaneen tässäkin jo ilolla ja kiitollisuudella todeta. Vanulin tähänastista toimintaa ovat vastaajat arvostaneet asteikolla 0-5 mitaten arvosanalla 4,23. Siis lähellä kouluarvosanaa 8,5!