Vanulin Jäsenkysely 2021

VANULIN JÄSENYHDISTYSKYSELY 2021

Kevään 2021 aikana toteutettiin ensimmäinen ”virallinen” jäsenyhdistyskysely Vanulin jäsenyhdistyksille. Kyselyssä pyrittiin kartoittamaan jäsenyhdistysten kokemuksia ja toiveita yhdistyksen toiminnan suhteen. Kyselyn toteutti työryhmä Eila Huusko, Tuija Sariola ja Eija Ryhänen. Kyselyyn vastasi 13 jäsenyhdistystä 23:sta. Tässä vaiheessa jää arvoitukseksi, mitä viestiä olisi ollut saatavana niiltä yhdistyksiltä, joilta vastausta ei tullut. Mutta toivottavasti myöhemmissä mahdollisissa kyselyissä saamme lisävalaistusta, ja aina voivat jäsenyhdistykset lähettää ajatuksiaan hallitukselle.

Kyselyn vastauksissa painottui vahvasti Vanulin toiminnan aikoinaan synnyttänyt lähtökohta: Tuomiranta, sen käyttö ja hoitaminen. Useissa vastauksissa tämä katsottiin edelleen Vanulin keskeisimmäksi tehtäväksi. Onhan muita jäsenyhdistysten tarpeita palvelemaan saatu Yhdistystalo Vakka työntekijöineen. Toinen tärkeä ulottuvuus vastauksissa on yhdistysten keskinäinen yhteistyö. Siinä on hallitukselle haastetta. Muutakin mielenkiintoista antia kysely tuotti. Pohditaan yhdessä näitä asioita.

Kyselyn tulokset ovat jäsenyhdistysten ja muidenkin nähtävänä seuraavassa. Eräs asia voitaneen tässäkin jo ilolla ja kiitollisuudella todeta. Vanulin tähänastista toimintaa ovat vastaajat arvostaneet asteikolla 0-5 mitaten arvosanalla 4,23. Siis lähellä kouluarvosanaa 8,5!

Yhdistyksen vuosikokouksen 27.5. avaussanat

AVAUSSANAT

Vanulin vuosikokous 27.5.2021

Vanha sananlasku toteaa:

”Kulta koetellaan tulessa, ihmismieli koettelemuksissa”

Hyvät ystävät!

Olemme eläneet haastavia ja samalla puhuttelevia aikoja koronakriisin keskellä. Se on koetellut meitä kaikkia suurvalloista aina yksittäisiin perheisiin ja ihmisiin asti. Omat vaikutuksensa sillä ovat olleet yhdistystoimintaankin.

Runsas vuosi sitten suomalainen yhteiskunta ryhtyi hoitamaan tätä haastetta melkoisen yksituumaisesti ja myös – kansainvälisestikin verraten – kiitettävällä menestyksellä. Merkittävää on ollut, että kansalaiset ovat pääosin tunteneet henkilökohtaisen vastuunsa kriisin yhteisessä hoitamisessa. Menestys olisi voinut olla parempikin, mikäli mm. poliittiset ryhmäkuntaedut ja vastaavat sooloilut eivät olisi nousseet hajottamaan valtionjohdon mahdollisuuksia keskittyä kriisin hoitoon. Hallituskin oli hajota keskellä tätä kansainvälistä koettelemusta.

Tätä opettavaista taustaa vasten meidän on hyvä peilata myös yhteisen yrityksemme Vanuli ry:n toimintaedellytyksiä ja yhteistyökykyä tulevaisuuden haasteiden edessä. Vapaaehtoisuuteen perustuvassa yhdistystoiminnassa yleensäkin yhteinen päämäärä, hyvä yhteistyön henki ja sutjakka asioiden hoitaminen ovat toimivan ja menestyvän yhdistystyön perusasioita. Ei kukaan vapaaehtoisesti hakeudu toimintaan, jossa vallitsee nurja keskinäisen taistelun ilmapiiri tai jossa koetetaan parhaan kyvyn mukaan kampittaa toisia kuten eduskunnassa ikään.

Vanuli ry on yli kahdenkymmenen erilaisen yhdistyksen yhteistyöfoorumi, joten lähtökohdat erilaisille mielipiteille, toimintatavoille ja tavoitteille ovat valmiiksi olemassa. Erilaisuus voi olla rikkaus tai sitten riidoille otollista maaperää.

Yhdistyksellämme on käytettävissä laaja kokemusosaaminen ja mittavat taustaverkostot. Haasteenamme on taito hyödyntää tuo moninaisuus yhteiseksi rikkaudeksi ja voimavaraksi. Se edellyttää rohkeutta tuoda erilaisia ideoita tai näkemyksiä esille ja niiden kunnioittavaa kuulemista, sen jälkeen yhteisen toimintalinja löytämistä ja sen mukaan toimimista, motivoituneina ja edelleen innostuneina, hyvillä mielin.

Tähän kaikkeen tarvitaan paljon muun lisäksi arvokkainta, mitä meillä on: aikaa.

Kiitän kaikkia, jotka tähän asti ovat Vanulin ja sen jäsenyhdistysten hyväksi antaneet lahjojaan sekä aikaansa, ja samalla niitä, jotka ovat jatkossa siihen valmiita.

Meillä on nimittäin edessämme jonkinasteinen koettelemus ja uhka. Seurakuntayhtymä on asettanut Tuomirannan tulevaisuuden kyseenalaiseksi.

Vanuli ry:llä on voimassa oleva vuokrasopimus vuoteen 2025 ja siitä koetamme pitää kiinni. Tänne olemme panostaneet varoja ja työtä ainakin 100 000 euron edestä. Yllätyksiä

voi tulla jo ennen tuota vuotta, ja siihen asti selviäminenkin vaatii paljon. Mutta viimeistään silloin täytyy olla ratkaisut tehtynä jatkon osalta. Mitä ne ovat ja miten yksituumaisesti niihin pystymme tarttumaan – siinä on meille iso haaste ja haluan tuoda sen jo nyt yhteiseen pohdintaan.

Näillä sanoilla avaan Vanuli ry:n vuosikokouksen Armon vuonna 2021.

Osmo Turkki, puheenjohtaja