Tuomiranta odottaa käyttäjiään tänäkin kesänä!

TUOMIRANTA ODOTTAA KÄYTTÄJIÄÄN TÄNÄKIN KESÄNÄ!

Kuluvan vuoden 2020 yllätyksiin kuului koronaepidemian tuhoisa leviäminen ympäri koko maapallon. Se osui myös Suomeen eikä Vanulin toimintakaan siltä ole säästynyt. Onneksi ongelmamme ovat rajautuneet lähinnä toimintojen supistumisiin ja peruuntumisiin. Niinpä melkein kaikki huhti- ja toukokuulle tehdyt varaukset Tuomirantaankin peruuntuivat.
Maamme hallituksen ripeiden toimien ja kansalaisten hyvän yhteistoiminnan vuoksi epidemia on saatu ainakin toistaiseksi laantumaan. Jo kesäkuussa Tuomirannankin kokoontumiset ovat lisääntyneet. Lämpimät kesäsäätkin ovat suosineet toimintaa. Tapahtumia varten on laadittu erityiset koronaohjeet mahdollisten riskien minimoimiseksi.
Tuomiranta toivottaakin jäsenyhdistykset ja muut hyvää kesänviettopaikkaa tarvitsevat tervetulleiksi Tuomirantaan entisin periaattein ja käyttöohjein. Jäsenyhdistyksille käyttö on maksutonta, muiden kohdalla alle viiden tunnin käyttövuoro kustantaa 40 € (saunan kanssa 60 €). Vuorokausihinta on 80 € sisältäen saunan käyttöoikeuden. Edullinen hinta perustuu siihen, että käyttäjät omatoimisesti hoitavat myös paikan jälkisiivouksen ja -järjestelyn.
Saunaan on tehty uudet lauteet jo aikansa palvelleiden tilalle. Talkooryhmä Jouni Määttänen, Vesa Yrjänä ja allekirjoittanut saivat vihdoin 22.-23.6. pitkään lykkääntyneen projektin tehtyä. Toivomme, että tämä entisestään lisää saunomismukavuutta!
Uusi muurinpohjalettujen paistosysteemi on hankittu ja muitakin viime kesän menetyksiä on korvattu. Naapurimme Taito lahjoitti myös uuden puutarhapöydän ja neljä tuolia. Lottaperinneyhdistyksen lahjoitus tekee mahdolliseksi myös kahden ison pöydän ja neljän penkin saamisen palvelemaan erityisesti ulkona tapahtuvaa tarjoilua – tämä projekti on loppusilausta vaille valmiina!
Erityisesti nyt helteiden aikana Tuomirannassa on käynyt satunnaisia uintiporukoita. Sellaiset pikakäynnit ovat ilman muuta mahdollisia, mutta niistä edellytetään etukäteisilmoitus Tuomirannan isännälle. Tämä on monesta syystä kaikkien osapuolten etu. Tuomirannan sinänsä hyvä uimaranta ei ole yleinen uimapaikka vaan se on luonteeltaan yksityisaluetta.
Toivon erityisesti Vanulin jäsenyhdistysten rohkeasti saapuvan käyttämään yhteistä kesäkotiamme niin virkistystapatumiin kuin muihinkin kokouksiin! Vanhaan tapaan vain yhteys Tuomirannan isäntään (puh. 044 064 2704) niin katsotaan vapaita aikoja! Myös yhteisvastuullisiin ruohonleikkuuvuoroihin voi ilmoittautua samaan numeroon. Uudessa varastossa sijaitseva päältä ajettava ruohonleikkuri on kätevästi käytettävissä ja tarpeellinen opastus annetaan!
Tervetuloa!
Osmo Turkki, Tuomirannan isäntä​​

Vanuli ry vuosikokokous 2.6. 2020 avajaissanat

Vanuli ry:n vuosikokous 2.6.2020
AVAJAISSANAT
Hyvät jäsenyhdistysten edustajat!
On jälleen aika kiittää teitä ja teidän välityksellänne kaikkia yhteisen yhdistyksemme ylläpitämiseen osallistuneita. Tämä kiitos kohdistuu niin hallinnon vastuunkantajiin kuin lukuisiin talkoolaisiin sekä moniin toimintaa tukeneisiin. Toukokuussa tuli viisi työntäyteistä vuotta täyteen. Sellaisella viisivuotiaan tormakkuudella voimme edelleen ympärillemme ja eteenpäin katsella.
Jo Vanulin hallituksen kokouksessa 18.5. totesin, että oli Luojamme hyvää johdatusta, että tälle vuodelle ei suunniteltu mitään uutta suurempaa rakennus- tai muuta projektia. Sellaisen toteuttaminen koronaepidemian ongelmien keskellä ei olisi ollut helppoa. Mahdollisuuksien mukaan koetetaan pienempiä parannuksia tehdä Tuomirannassa.
Joku on hieman paheksunut sitä, että Vanulissa puhutaan niin paljon Tuomirannasta, vaikka säännöissä puhutaan monenlaisista muistakin toimintamahdollisuuksista.
Luemmehan sieltä, että ”yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäseninään toimivien yhdistysten ja yhteisöjen toimintaa sekä tukea niihin kuuluvien ihmisten täysivaltaista osallistumista sekä mahdollisuuksia yhdenvertaiseen ja täysivaltaiseen elämään yhteiskunnassa. Yhdistys tukee heidän oikeuksiaan sekä kehittää heidän mahdollisuuksiaan yhdessä toimimiseen”
Tässä on paikallaan hieman kirkastaa tilannekuvaa, sillä syitä nykyiseen tilanteeseen on nähdäkseni ainakin kaksi.
Ensinnäkin se, että Vanuli ry:n toiminta syntyi eteen tulleesta mahdollisuudesta saada yhdistyksille, erityisesti hyvin heikossa asemassa oleville vammaisyhdistyksille, oma kokoontumis- ja virkistystapahtumien tukikohta. Sellaistahan oli vuosia koetettu hankkia.
Tämä tavoite on nähdäkseni vähintään kohtalaisesti saavutettu, kun Tuomiranta on saatu itsenäisesti toimivaksi yksiköksi.
Toisekseen on todettava, että muitakaan säännöissä mainittuja toiminnan ja yhteistyön tavoitteita ei ole unohdettu. Toteutustavaksi tosin avautui hieman toinen tie, kuin Vanulin varaan rakentuva toiminta.
Vanulin jäsenyhdistykset olivat voimallisesti mukana suunnittelemassa ja kehittämässä Ylä-Savon Vakan ja sen Yhdistystalon toimintaa. Kun se viime vuonna saatiin tehokkaaseen toimintaa, siinä ovat runsain määrin ja näkyvällä tavalla toteutuneet Vanulin säännöissä määritellyt tavoitteet. On aihetta iloita näiden tavoitteiden toteutumista.
Vaikka Vanuli ei hallinnoi Yhdistystaloa, niin Yhdistystalo toimii myös Vanulin jäsenyhdistyksille toiminta- ja kohtaamispaikkana, se ohjaa ja neuvoo jäsenyhteisöjään näiden toimintaan ja yhteistoimintaan liittyvissä asioissa, toimii asiantuntija-, kehittämis-, hanke- ja yhteistoimintaorganisaationa, tuottaa ohjaus- ja neuvontapalveluja, harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa jne., kuten Vanulin säännöissä on tavoitteeksi asetettu.
Kaikkea ei tarvitse tehdä itse eikä Vanulilla olisi sellaiseen resurssejakaan. Nyt kaksi päätoimista työntekijää on Vakan puitteissa hoitamassa edellä mainittuja asioista. Tämä ei ole pois Vanulilta, päinvastoin. Yhteistyössä on voimaa eikä päällekkäistä toimintaa kannata järjestää.
Tärkeää nähdäkseni on, että jatkossakin Vanuli huolehtii siitä, mikä on sen spesialiteetiksi muodostunut. Se tarjoaa jäsenyhdistyksille kesätoimintapaikan ja virkistysmahdollisuuksia, joita ei Vakan puitteissa ole tarjolla. Ja vaikka Vakan kautta on syntynyt laajoja yhteyksiä moniin yhdistystoimijoihin ja viranomaistahoihin vammais- ja kansanterveystyön ulkopuolellakin, Vanulilla on oma spesiaalikenttänsä. Vanulissa vammaisten kenttä kohtaa nuoriso- ja liikuntajärjestöt. Siinä on tarjolla mahtavia, vielä käyttämättömiä, koko yhteiskuntaa eheyttäviä synergiaetuja. Mitä sitä kautta on kehitettävissä, sen tulevaisuus näyttää. Kenttä on sielläkin päin lähes rajaton. Toteutukset on kuitenkin aina tehtävä resurssien puitteissa.
Näillä sanoin haluan avata tämän Vanuli ry:n vuosikokouksen koronavuonna 2020. Kokous on valmistelu ja toteutuu hieman normaaleista hallintokoreografioita poikkeavalla tavalla, mutta joustavuus on eräs elävän organisaation tunnusmerkki. Toivottavasti Vanulin toiminta on elävää menoa seuraavatkin viisi vuotta!
Osmo Turkki
Vanuli ry:n puheenjohtaja