Ajankohtaista Vanulissa syksyllä 2019

Uutta Tuomirannassa

Kuluva vuosi 2019 on Tuomirannassa sujunut pääosin vakiintuneeseen tapaan kävijäryhmien osalta. Kesä -elokuussa on eri ryhmiä ja tilaisuuksia kirjattu yhteensä 48 (kesällä 2018 49) ja niihin osallistuneita on ollut 691 (651). Jälleen muutamien ryhmien kohdalta on tilastotiedot jääneet saamatta, mutta luvut antavat suurin piirtein kuvaa tasosta, jolle käyttö on vakiintunut. Huomattavaa on, että mitään erityistä mainostusta ei Tuomiranta ole tarvinnut, ja silti ulkopuolisten ryhmien määrä on kasvanut.
Kesän aikana saatiin toteutettua myös merkittävä uudisrakennus. Tuomiranta sai varastorakennuksen, johon tulevaisuudessa voidaan sijoittaa rakennusten ja ympäristön huollossa tarvittava kalusto päältä ajettavaa ruohonleikkuria myöten. Enää ruohonleikkuria ei tarvitse kuljettaa paikalle pitkien matkojen takaa. Tulevaisuudessa toivomme, että mahdollisimman monet vakiojäsenistämme opettelevat sen käytön niin, että ruohonleikkuuvuorot onnistuvat sujuvasti. Varasto mahdollistaa myös välineistön monipuolistamisen.
Varastolla on olennainen merkitys myös kajakkien ym. vesillä liikkumisvälineiden talvisäilytyksessä ja tietysti myös muiden harrastusvälineiden pitopaikkana. Sinne toivottavasti saadaan koottua myös talkoissa tarvittavaa välineistöä, haravia, viikatteita yms. lisää – lahjoituksia otetaan vastaan! Varaston saamisen jälkeen Tuomirannassa ovat kaikki peruselementit rakennusten osalta saatu valmiiksi niin, että ne muodostavat toiminnallisesti itsenäisen kokonaisuuden.
Laajempia suunnitelmia tulevaisuuden varalle Tuomirannassa toki on, mutta nyt voi välillä ehkä vähän hengähtää ja keskittyä toiminnan laadun kehittämiseen. Eräs siihen liittyvä haaste on vierailijaryhmiä palvelevan ohjatun liikunnan kehittäminen ja muidenkin palvelujen tarjoaminen.
Kaikki edellä kuvattu on toteutunut vain aktiivisten talkoolaisten turvin ja heidän panoksensa on jatkossakin ratkaisevan tärkeä. Tässä on paikallaan lausua suuret kiitokset varastorakennuksen talkoisiin osallistuneille sekä samalla myös kaikille muille kevät- ja syystalkoisiin, ruohonleikkuuseen ja muihin aktiviteetteihin osallistuneille! Kiitokset myös terveydellisistä syistä Tuomirannan emännän tehtävästä väistyvälle Kaisulle ja voimia sekä terveyttä uudelle emännälle Vienolle! Toivottavasti jatkossa yhä useampi huomaa, että merkittävintä, mielekkäintä ja palkitsevinta eläkepäivien käyttöä on kulkeminen palvelun poluilla!

Vammaisyhdistyksille vihdoin myös oma Yhdistystalo!
Runsaan vuosikymmenen ajan on Iisalmen vammaisneuvostossa tehty työtä oman kokoontumistilan saamiseksi – nyt se on toteutunut! Kevättalvella saatiin tieto, että STEA:lta saadaan kolmivuotinen rahoitus Yhdistystalon vuokraamiseen ja lisäksi kahden järjestötyöntekijän palkkaamiseen! Käynnistyi Ylä-Savon Vakka-hanke! Voimme olla ylpeitä siitä, että Vanulin jäsenyhdistys Pohjois-Savon Muisti ry on hankkeen vastuuyhdistyksenä ja em. yhdistyksen toiminnanjohtaja Eija Rytkönen – Vanulin hallituksen jäsen – toimii hankkeen energisenä vetäjänä.
Yhdistystalo sijaitsee keskeisellä paikalla Iisalmessa, torin kulmassa, Raatihuoneen vieressä, osoitteessa Pohjolankatu 4. Jatkossa toivottavasti siitä tulee myös Vanulin ja sen jäsenyhdistysten ahkerasti käyttämä paikka. On sitten Tuomirannan ”kesäasunnon” lisäksi ”kaupunkiasunto” toimintojen tukikohtana!

Osmo Turkki
Vanulin pj