Syystalkoot Tuomirannassa 12.10 klo 10-13

Tervetuloa mukaan Tuomirannan syystalkoisiin!
​​​

Tuomiranta on jälleen ollut kauniin kesäkauden ahkerassa käytössä ja siinä ohessa talkootöinä on valmistunut kuvassa oleva uusi varastorakennuskin!

Nyt on aika valmistella paikat talvikuntoon. Kutsummekin perinteiseen tapaan kaikki Vanuli ry:n jäsenyhdistykset ja muut Tuomirannan ystävät mukaan syystalkoisiin, joissa varmaan jokaiselle on jotain hommaa tarjolla. Työn ja talkootarjoilujen ääressä saamme ajantasaista tietoa Tuomirannasta, voimme vaihtaa kuulumisia ja parantaa maailmaa! – Toivomme sopivaa säätä, joka tapauksessa varusteet sään mukaan.

Tarjolla on lehtien haravointia ja lehtikasojen kuljetusta, pusikkojen raivaamista, polttopuiden tekoa ja kärräämistä, ruohon leikkuutta, paikkojen yleistä siistimistä, ehkä kokon polttoa ja hieman muutakin siivousta sen mukaan kuin sää sallii. Työvälineitä on jonkin verran Tuomirannassakin, mutta oman kirveen, vesurin tai haravan voi ottaa mukaan – ja varmaan työrukkaset ovat tarpeen.

Jos jollakin on mahdollisuus ottaa kottikärry tai raivaussaha/trimmeri mukaan, se olisi erinomainen asia.

Tapaamme samalla Tuomirannan uuden emännän Vienon, joka yhdessä Tuomon kanssa pitää huolen, että energiatappiot eivät muodostu suuriksi ahkerimmillekaan talkoolaisille. Paikalle voi tulla ilman ennakkoilmoittautumista, mutta tarjoilujen mitoituksen vuoksi olisi hyvä, jos ilmoittaisitte tulijoiden määrän ja mahdolliset ruoka-ainerajoitukset tiistaihin 9.10. mennessä Vanulin sihteerille Eila Huuskolle, p. 044 559 2210 (tekstiviestikin riittää). Lisätietoa talkoista saa tarvittaessa esim. allekirjoittaneelta Tuomirannan isännältä

Mukaan voi tulla siinäkin tapauksessa, että ei pysty paljonkaan hommia tekemään – hyvä seura ja kannustusjoukot ovat aina tarpeen!

Mukavaa syksyä toivottaen
Peltosalmella 1.10.2019

Osmo Turkki
Tuomirannan isäntä p. 044 -064 2704

Ajankohtaista Vanulissa syksyllä 2019

Uutta Tuomirannassa

Kuluva vuosi 2019 on Tuomirannassa sujunut pääosin vakiintuneeseen tapaan kävijäryhmien osalta. Kesä -elokuussa on eri ryhmiä ja tilaisuuksia kirjattu yhteensä 48 (kesällä 2018 49) ja niihin osallistuneita on ollut 691 (651). Jälleen muutamien ryhmien kohdalta on tilastotiedot jääneet saamatta, mutta luvut antavat suurin piirtein kuvaa tasosta, jolle käyttö on vakiintunut. Huomattavaa on, että mitään erityistä mainostusta ei Tuomiranta ole tarvinnut, ja silti ulkopuolisten ryhmien määrä on kasvanut.
Kesän aikana saatiin toteutettua myös merkittävä uudisrakennus. Tuomiranta sai varastorakennuksen, johon tulevaisuudessa voidaan sijoittaa rakennusten ja ympäristön huollossa tarvittava kalusto päältä ajettavaa ruohonleikkuria myöten. Enää ruohonleikkuria ei tarvitse kuljettaa paikalle pitkien matkojen takaa. Tulevaisuudessa toivomme, että mahdollisimman monet vakiojäsenistämme opettelevat sen käytön niin, että ruohonleikkuuvuorot onnistuvat sujuvasti. Varasto mahdollistaa myös välineistön monipuolistamisen.
Varastolla on olennainen merkitys myös kajakkien ym. vesillä liikkumisvälineiden talvisäilytyksessä ja tietysti myös muiden harrastusvälineiden pitopaikkana. Sinne toivottavasti saadaan koottua myös talkoissa tarvittavaa välineistöä, haravia, viikatteita yms. lisää – lahjoituksia otetaan vastaan! Varaston saamisen jälkeen Tuomirannassa ovat kaikki peruselementit rakennusten osalta saatu valmiiksi niin, että ne muodostavat toiminnallisesti itsenäisen kokonaisuuden.
Laajempia suunnitelmia tulevaisuuden varalle Tuomirannassa toki on, mutta nyt voi välillä ehkä vähän hengähtää ja keskittyä toiminnan laadun kehittämiseen. Eräs siihen liittyvä haaste on vierailijaryhmiä palvelevan ohjatun liikunnan kehittäminen ja muidenkin palvelujen tarjoaminen.
Kaikki edellä kuvattu on toteutunut vain aktiivisten talkoolaisten turvin ja heidän panoksensa on jatkossakin ratkaisevan tärkeä. Tässä on paikallaan lausua suuret kiitokset varastorakennuksen talkoisiin osallistuneille sekä samalla myös kaikille muille kevät- ja syystalkoisiin, ruohonleikkuuseen ja muihin aktiviteetteihin osallistuneille! Kiitokset myös terveydellisistä syistä Tuomirannan emännän tehtävästä väistyvälle Kaisulle ja voimia sekä terveyttä uudelle emännälle Vienolle! Toivottavasti jatkossa yhä useampi huomaa, että merkittävintä, mielekkäintä ja palkitsevinta eläkepäivien käyttöä on kulkeminen palvelun poluilla!

Vammaisyhdistyksille vihdoin myös oma Yhdistystalo!
Runsaan vuosikymmenen ajan on Iisalmen vammaisneuvostossa tehty työtä oman kokoontumistilan saamiseksi – nyt se on toteutunut! Kevättalvella saatiin tieto, että STEA:lta saadaan kolmivuotinen rahoitus Yhdistystalon vuokraamiseen ja lisäksi kahden järjestötyöntekijän palkkaamiseen! Käynnistyi Ylä-Savon Vakka-hanke! Voimme olla ylpeitä siitä, että Vanulin jäsenyhdistys Pohjois-Savon Muisti ry on hankkeen vastuuyhdistyksenä ja em. yhdistyksen toiminnanjohtaja Eija Rytkönen – Vanulin hallituksen jäsen – toimii hankkeen energisenä vetäjänä.
Yhdistystalo sijaitsee keskeisellä paikalla Iisalmessa, torin kulmassa, Raatihuoneen vieressä, osoitteessa Pohjolankatu 4. Jatkossa toivottavasti siitä tulee myös Vanulin ja sen jäsenyhdistysten ahkerasti käyttämä paikka. On sitten Tuomirannan ”kesäasunnon” lisäksi ”kaupunkiasunto” toimintojen tukikohtana!

Osmo Turkki
Vanulin pj

15.5.2019 vuosikokouksen avauspuhe

VUOSIKOKOUKSEN AVAUS 15.5.2019
Hyvät Vanuli ry:n jäsenyhdistysten edustajat, rakkaat yhteistyökumppanit!
Hetken kuluttua asetetaan Vanuli ry:n toinen täysi toimintavuosi teidän arvioitavaksenne. On paikallaan lausua sydämelliset kiitokset kaikille niille tahoille ja uutterille talkoolaisille, jotka tuon menestyksellisen toimintavuoden aikana ovat olleet ylläpitämässä ja kehittämässä yhteistä kesäkotiamme Tuomirantaa. Sen rannalle on ilmestynyt upea laituri, joka hakee vertaistaan lähiseudulla. Ja vielä tärkeämpiä ovat olleet ne voimaannuttavat yhdessäolon hetket, joita Tuomirannassa olemme saaneet viettää. On saunottu, uitu, veneilty, istuttu ongella, heitetty frisbiikiekkoja, kaadettu mölkkyjä, paljon muuta.
Voisi sanoa, että hankkeeseen kohdistuneet tavoitteet on jo tässä vaiheessa hienosti toteutuneet. Iisalmen vammaisyhdistyksillä on oma kesäpaikka. Samoin mukana olevilla nuoriso- ja liikuntayhdistyksillä. Ja myös monet ulkopuoliset tahot ovat Tuomirannasta löytäneet viihtyisän juhla- ja kokoontumispaikan.
Yhteisvoimin, täysin vapaaehtoistoiminnan varassa on Tuomirantaa kehitetty ja pidetty kunnossa. Sadoissa ovat laskettavissa ne työtunnit, joita viime vuonnakin on käytetty niin rakennusurakoihin, ruohonleikkuuseen, kevät- ja syystalkoisiin, lukuisiin huolto- ja korjaustöihin. Syytä ei ole unohtaa myöskään välttämätöntä hallituksen panosta kaiken tämän taustavoimana. Harvemmassa yhdistyksessä hallitus kokoontuu vuoden aikana kahdeksan kertaa.
Emme vielä ole kuitenkaan lopettaneet. Tänä vuonna tavoitteena on mm. saada rakennettua pihavarasto ruohonleikkuria ja muuta kalustoa varten. Sitä tarvitaan myös kajakkien talvivarastopaikkana. Eivätkä mahdollisuudet lopu siihenkään, toivottavasti eivät ideat eikä intokaan. Yhteistyö on näyttänyt voimansa, eikä sitä voimaa ole syytä heittää hukkaan vastaisuudessakaan.
Alkanut vuosi avasi aivan uusia mahdollisuuksia. Vanuli ja sen vammaisyhdistykset ovat saaneet leirikeskuksen lisäksi myös kaupunkiasunnon, tämän aivan Iisalmen sydämessä olevan Yhdistystalo Vakan. Eräs jäsenyhdistyksistämme, Pohjois-Savon Muisti ry, isännöi tämän taustalla olevaa STEA-hanketta, mutta tässäkin saamme kaikki olla mukana. Toivottavasti tässä Yhdistystalossa avautuvat mahdollisuudet otetaan aktiiviseen käyttöön, kuten tehtiin Tuomirannassa. Nämäkään mahdollisuudet eivät rajoitu vain tiloihin ja niiden käyttöön. ”Operaatio Vakan” tarkoituksena on voimaannuttaa kaikki Iisalmelaiset vammaisyhdistykset, heikoimmista alkaen, uuteen kukoistukseen.
Sitä varten haluaisin viitata erääseen anekdootiin.
Anekdootti kertoo saksalaisen museon saamasta muumiolahjoituksesta. Paikalliset asiantuntijat eivät pystyneet selvittämään muumion ikää. Paikalle kutsuttiin suomalainen vakuutusyhtiön lääkäri. Tämä tutki muumiosta otettuja kuvia ja totesi: ”Kyseessä on 43-vuotias mies. Hän on terve ja työkykyinen”.
Vaikka en mielellään jaakaan aivan vakuutuslääkärien optimismia, niin rohkaisisin kaikkia niitä, joiden mielestä yhdistyksen toiminta tuntuu ihan kuolleelta ja suorastaan muumioituneelta. Vakan työntekijöiden avulla etsittäköön yhdistyksissä uutta energiaa ja sitkeästi pyrittäköön tukemaan toinen toisiamme vammojemme ja vaivojemme keskellä. Heräsihän jo tuomittu Tuomirantakin uuteen elämään.
Vanulissa mukana olevat nuoret ja liikuntayhdistykset ovat aivan mahtava mahdollisuus.
Näillä ajatuksilla toivotan teidät tervetulleeksi Vanuli ry:n vuosikokoukseen ja avaan kokouuksen.
Osmo Turkki, pj